Mobile wap creator

http://thanlong.wap.sh

 
Bạn đang truy cập http://thanlong.wap.sh hãy lưu lại địa chỉ này để lần sau vào nha!
MobPartner Counter[Trang Chu]
thanlong.wap.sh
CAC BAN CHI CAN LAM THEO CACH SAU LA CO THE HACK DUOC GPRS CHO TAT CA CAC MANG DIEN THOAI CUA VIET NAM
DIA CHI IP CAC BAN DIEN VAO LA:100.1.200.99 and port 8080 HOAC 10.1.10.41 proxy port:3128 NHU VAY LA CAC BAN DA XAI DUOC GPRS CHUA THOI NEU BAN NAO LAM KO THANH CONG XIN VUI LONG NHAN TIN CHO ADMIN.ADMIN SE TRA LOI CHO BAN.CHUC CAC BAN THANH CONG!
con mot so thong so de cai gprs chua anh em cai thu xem sao:Account Name - Airtel_gprs
User Name - leave Blank
Password - leave Blank
Homepage - http://live.airtelworld.com
Proxy - Enabled/yes.
Proxy and Server Adress - 202.56.231.117
Proxy and Server Port - 8080
Data bearer - GPRS or Packet Data.
Access Point Name - airtelgprs.com
Authentication Type - Normal
Use preferred access point - No

Account Name - Vodafone Live
User Name - leave Blank
Password - leave Blank
Proxy - Enabled/yes
Access Point Name - portalnmms
Proxy - Enabled/yes.
Proxy and Server address - 010.010.001.100
Proxy and Server Port - 9401 or 8080
Homepage - http://live.vodafone.in
Authentication Type - Normal
Account Name - idea_GPRS
Username - leave Blank
Password - leave Blank
Homepage - http://wap.ideafresh.com
Proxy and Server Port - 8080
Proxy and Server adress - 010.004.042.045
Databearer - GPRS / Packetdata
Acces Point Name - imis
Proxy - Enabled/yes
Authentication Type - Normal
* Account name : SMARTWAP
* Access point name: SMARTWAP
* Home page: http://wap.rworld.co.in/gsm/index.wml
* Wapgateway proxy IP address: 97.253.29.199
* Port: 8080

Settings for SMATRNET:

* Account name: SMARTNET
* Access point name: SMARTNET
* Home page: http://www.google.co.in
* Wapgateway proxy IP address: 97.253.29.199
* Port: 8080

Settings for MMS:

* Account name: RTLMMS
* Access point name:MMS
* Homepage: http://10.114.0.5/mms/
* Wapgateway IP: 10.114.0.13
* Port: 9401

TOP-RATING
© by Than Long™ 2010

Ads
Clip phá trinh nữ y tá
Tải Clip nữ y tá
↑ lên ↑


U-ON
Tags: THANLONG.WAP.SH
THANLONG.WAP.SH
SEO : Bạn đến từ :
© Copyright Mr Ken

XtGem Forum catalog